Terma dan Syarat

1. SYARAT AM

Ini adalah syarat Am yang mengawal penggunaan Internet Laman Web ms.freechat20.com kepada MINIWEBS SLU (kemudian daripada ini MW) menawarkan pengguna.

Penggunaan laman web ini yang boleh dianggap diterima sepenuhnya oleh pengguna dalam Syarat Am Penggunaan terpakai ketika pengguna mengakses ia.

MW berhak untuk mengubah suai pada bila-bila masa Terma Penggunaan ini dan apa-apa syarat am atau khas yang lain, peraturan, arahan atau amaran yang mungkin dikenakan. Ia juga berhak untuk menggantung, menamatkan atau berhenti beroperasi menggunakan dengan bila-bila masa.

Akses, pelayaran dan penggunaan laman web ini ms.freechat20.com adalah tanggungjawab pengguna, jadi ini berjanji untuk menggunakan kandungan tekun, betul dan sah mengecualikan MW, oleh itu apa-apa penggunaan yang tidak sah yang boleh membawa keluar yang pengguna laman web ini.

2. HARTA INTELEK

Semua hak harta intelek dalam kandungan Laman Web ini ms.freechat20.com (termasuk tanpa had, pangkalan data, imej, lukisan, gambar, grafik, fail teks, audio, video dan perisian) dimiliki oleh MW atau ia telah mendapat yang diperlukan kelulusan untuk digunakan dan dimasukkan dalam laman web ini.

MW membenarkan Pengguna tapak Web untuk menggunakan, melihat, mencetak atau memuat turun kandungan laman web semata-mata dan semata-mata untuk kegunaan peribadi. Oleh itu, mana-mana komunikasi dan / atau pengedaran kandungan tersebut untuk tujuan komersial atau keuntungan kewangan adalah dilarang sama sekali; dan pengubahsuaian atau pengubahan. Untuk apa-apa menggunakan selain daripada yang dibenarkan dengan nyata, anda mesti mendapatkan kebenaran nyata daripada hak dalam soalan, tetapi dalam mana-mana kekurangan tindak balas boleh dianggap kebenaran anggap.

Ia adalah dilarang sama sekali untuk menghapuskan atau memanipulasi ciri

3. DASAR PAUTAN

Dalam ms.freechat20.com pengguna akan menemui pautan ke laman web lain melalui butang yang berbeza, link, dan lain-lain Pautan ini bukan merupakan satu cadangan, pelawaan atau cadangan untuk melawat lokasi ini dan oleh itu tidak bertanggungjawab untuk keputusan yang diperolehi melalui mereka.

MW tidak mengawal laman web dengan laman yang mempunyai pautan dan menafikan semua liabiliti untuk maklumat dan perkhidmatan yang diberikan kepada Web yang dikaitkan mempercayai kandungan tawaran ini dan perkhidmatan yang mengikut undang-undang.

MW tidak bertindak balas dan tidak bertanggungjawab bagi apa-apa liabiliti bagi ganti rugi yang berbangkit daripada pengendalian, ketersediaan dan kesinambungan Laman-laman web dan / atau atas sebarang kerosakan dalam apa jua bentuk yang disebabkan oleh lawatan itu kepada mereka.

MW memansuhkan pautan kepada laman-laman web yang tidak mematuhi undang-undang dan / atau kecederaan semasa kepada orang lain atau kerana jika difikirkan perlu atau kerana terpaksa oleh mahkamah atau perintah pentadbiran.

4. PENGECUALIAN LIABILITI

MW tidak mengambil tanggungjawab kandungan yang dihubungkan melalui banner pengiklanan yang berbeza dan link di laman web ini, sebagai satu syarikat pengiklanan yang semata-mata bertanggungjawab.

MW menafikan sebarang liabiliti bagi apa-apa kerosakan yang mungkin disebabkan oleh kekurangan ketersediaan dan / atau kesinambungan laman web ini dan semua perkhidmatan yang diiklankan.

MW tidak mengambil tanggungjawab untuk gangguan dan perkhidmatan yang boleh disediakan di Web oleh orang-orang atau syarikat-syarikat lain. Ia juga tidak menjamin ketiadaan virus atau unsur-unsur lain di web yang boleh mengubah sistem komputer anda. MW menolak mana-mana kontrak atau tort kepada orang atau syarikat membuat penggunaan daripada Web dan sebarang kerosakan yang disebabkan oleh virus komputer atau tindakan komputer daripada semua jenis jenis.

MW tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kerosakan yang mungkin disebabkan kepada pihak ketiga yang tidak dibenarkan melalui di luar kawalan MW pencerobohan.

MW berhak untuk membuat, pada bila-bila masa dan tanpa notis, perubahan dan kemas kini dengan maklumat yang terkandung dalam laman web atau dalam konfigurasi dan persembahan itu, dan untuk menggantung akses kepada maklumat itu buat sementara waktu.

Akses ke Laman Web ini dan penggunaan yang diperbuat daripada maklumat yang terkandung di sini adalah tanggungjawab pengguna. MW tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kesan atau kerosakan yang mungkin disebabkan oleh akses atau penggunaan apa-apa maklumat.

Juga tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan keselamatan yang mungkin berlaku atau bagi apa-apa kerosakan yang disebabkan kepada pengguna

5. BIDANG KUASA DAN UNDANG-UNDANG.

Laman web kandungan yang terpakai MW undang-undang akan menjadi Sepanyol dan bidang kuasa untuk yang pemilik halaman ini adalah tertakluk kepada penyelesaian sebarang pertikaian yang timbul daripada hubungannya dengan pengguna adalah untuk Mahkamah Tribunal dan Valencia, Sepanyol.

6. TERJEMAHAN AUTOMATIC.

Banyak kandungan ms.freechat20.com yang diterjemahkan dengan 'Google Translate', jadi ms.freechat20.com tidak bertanggungjawab untuk ketepatan kandungan. ms.freechat20.com menggunakan kaedah terjemahan mesin untuk memudahkan laman web ini kepada seberapa ramai orang yang mungkin. Semua disediakan untuk keseronokan anda.

7. CHAT DAN WEBCAM.

Jangan gunakan ms.freechat20.com jika anda berusia di bawah 13 tahun. Jika anda di bawah 18, guna hanya dengan kebenaran daripada ibu bapa atau penjaga. Tiada Anggota ini ke hadapan, bukan seksual mengganggu sesiapa, tidak mendedahkan maklumat peribadi tentang orang lain, tidak membuat kenyataan-kenyataan yang memfitnah atau fitnah orang, tidak melanggar hak-hak harta intelek, tidak mempunyai apa-apa tingkah laku yang tidak sesuai atau cara haram ms.freechat20.com. Memahami bahawa tingkah laku manusia pada asasnya tidak terkawal, bahawa orang-orang mencari dalam ms.freechat20.com tidak boleh berkelakuan dengan betul, dan anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk tingkah laku mereka sendiri. Gunakan ms.freechat20.com atas risiko anda sendiri. Putuskan sambungan jika seseorang membuat anda berasa tidak selesa. Anda boleh dinafikan akses kepada ms.freechat20.com untuk tingkah laku yang tidak sesuai, atau untuk apa-apa sebab lain.

Perlindungan kawalan ibu bapa (seperti perkakasan komputer, perisian atau perkhidmatan penapisan) boleh didapati secara komersial dan boleh membantu anda dalam mengehadkan akses kepada bahan yang berbahaya kepada anak di bawah umur. Jika anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perlindungan ini, maklumat boleh didapati di http://kids.getnetwise.org/tools/ serta sejumlah besar laman web yang menyediakan maklumat mengenai jenis perlindungan.

* Dalam ms.freechat20.com Sembang video adalah sederhana. Walau bagaimanapun, kesederhanaan tidak sempurna. Anda masih boleh mencari orang-orang yang berbuat jahat. Mereka bertanggungjawab semata-mata untuk tingkah laku mereka sendiri.

DASAR PRIVASI

MW komited untuk menghormati privasi pengguna dan perlindungan data peribadi. Oleh itu, MINIWEBS SLU menerima pakai langkah-langkah yang diperlukan oleh undang-undang 15/1999, 13 Disember, Perlindungan Data Peribadi, serta langkah-langkah keselamatan yang ditubuhkan oleh Dekri Diraja 1720/2007 21 Disember yang meminda Peraturan Organik Undang-undang 15/1999 13 Disember mengenai Perlindungan Data Peribadi. Pengguna mempunyai dan boleh menjalankan hak-hak mereka akses, pembetulan, pembatalan dan pembangkang melalui e-mel info@mini-webs.org

ms.freechat20.com, 2019